Συνέδρια

Tuesday, September 19, 2017

Μια φωτογραφική περιδιάβαση σε αίθουσες διδασκαλίας


Στα πλαίσια της ενότητας "Σχολείο", ή και ως ξεχωριστή ενότητα - project, τόσο διαθεματικά, όσο και στα πλαίσια της Γλώσσας, τα παιδιά μπορούν να εργαστούν σε μια φωτογραφική περιδιάβαση σε αίθουσες διδασκαλίας στον κόσμο και να συγκρίνουν με τη δική τους. Οι στόχοι αυτής της ενότητας περιλαμβάνουν την παρατήρηση, περιγραφή, σύγκριση και συζήτηση. Φωτογραφίες μπορούν να εντοπιστούν από το διαδίκτυο γενικότερα, ή ως μέρος μιας συλλογής. 

Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει η φωτογραφική συλλογή του Julian Germain, "Classrooms Portraits Pictures" (2004). Μπορείτε να δείτε την ολοκληρωμένη συλλογή του στον προσωπικό του ιστοχώρο εδώ. Αποτελείται από 30 φωτογραφίες από διάφορες τάξεις ανά τον κόσμο, όχι απαραίτητα μόνο από δημοτικό σχολείο, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχη λεζάντα. 

Στην ολομέλεια της τάξης, μπορείτε να δείτε και να συζητήσετε γενικά για τη συλλογή. Μπορείτε να συζητήσετε, να εντοπίσετε και να συγκεντρώσετε σχετικό λεξιλόγιο (λ.χ. μεγάλη, μικρή, ευήλια, σκοτεινή, κ.ά.). Στη συνέχεια, σε τόσα κουτιά όσα είναι και οι ομάδες των παιδιών, να έχετε καρτέλες με λέξεις / φράσεις - κλειδιά. Κάθε παιδί θα διαλέξει μία, την οποία θα πρέπει να συνδυάσει με τη φωτογραφία που ταιριάζει. Οι φωτογραφίες που απευθύνονται σε κάθε ομάδα ομαδοποιούνται ξεχωριστά. Αν δεν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες και το σχολείο διαθέτει αίθουσα Η/Υ, μπορείτε να ομαδοποιήσετε αριθμούς και τα παιδιά να εντοπίζουν τις φωτογραφίες από τον πιο πάνω ιστοχώρο.  Στη συνέχεια, τα παιδιά μπορούν να γράψουν λίγα λόγια παρουσιάζοντας την αίθουσα. Μπορούν να αξιοποιηθούν βοηθητικά φύλλα εργασίας. Στην πιο κάτω παρουσίαση θα βρείτε φύλλα εργασίας γι' αυτή την έκθεση φωτογραφίας, όπως και τις σχετικές καρτέλες.


Συστήνεται για παιδιά Γ' τάξης, όπως και μεγαλύτερων τάξεων με τις κατάλληλες τροποποιήσεις.

Πατώντας εδώ, μπορείτε να δείτε παρόμοια προσέγγιση στο θέμα "Σχολικές αίθουσες απ' όλο τον κόσμο".

Περισσότερα για την ενότητα "Σχολείο" όπως έχει επεξεργαστεί σε Γ' τάξη μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ

Αυτή η ενότητα μπορεί να συνδυαστεί με το θέμα της σχολικής στολής. Πατώντας εδώ, θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ενότητα όπως έχει επεξεργαστεί σε Β' τάξη.
No comments:

Post a Comment