Συνέδρια

Saturday, September 30, 2017

Περιγραφή προσώπου
 
 
Η περιγραφή προσώπου είναι ένας βασικός στόχος σε διάφορες τάξεις. Μπορεί όμως να είναι και μια βαρετή και ανούσια δραστηριότητα για τα παιδιά.
 
Ένας τρόπος τον οποίο έχω εφαρμόσει και είδα ότι προκαλεί το ενδιαφέρον, είναι η επιλογή και περιγραφή ενός προσώπου το οποίο τα παιδιά θεωρούν ενδιαφέρον, το θαυμάζουν ή και τους εμπνέει. Συνήθως, αυτό είναι κάποιο άτομο από τον χώρο του ποδοσφαίρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του θεάματος.
 
Σκοπός της δραστηριότητας δεν είναι μόνο η τυπική περιγραφή (εξωτερικά - εσωτερικά), αλλά και η αιτιολόγηση της επιλογής. Γι' αυτό το τελευταίο σημείο, μπορούμε να εξάψουμε το ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να εντοπίσουν και να παρουσιάσουν κάτι το οποίο δεν γνώριζαν γι' αυτό το άτομο μέχρι στιγμής. Μπορούμε να δώσουμε και κάποιο άξονα ή άξονες, όπως για παράδειγμα η κοινωνική προσφορά. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και στο εργαστήριο Η/Υ, με προκαθορισμένο χρόνο και με επίβλεψη. Αυτή είναι και μια ευκαιρία για τα παιδιά να προχωρήσουν ένα βήμα πέρα από τα καθιερωμένα.

Αυτή η δραστηριότητα προτείνεται για παιδιά από Γ' τάξη και άνω.  

 
Στην παρουσίαση υπάρχουν κάποια βασικά σημεία γι' αυτή τη δραστηριότητα:
 
 
 
Δείγμα εργασίας:
 
 

 
 
Περισσότερα γι' αυτό το θέμα εδώ.

 

No comments:

Post a Comment