Συνέδρια

Thursday, November 2, 2017

Επιχειρηματολογώ - Εκφράζω την άποψή μου
 
 
Στην  πιο κάτω παρουσίαση, θα βρείτε εποπτικό υλικό με βασικές φράσεις / λέξεις - κλειδιά, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στην έκφραση της άποψής τους με επιχειρήματα. Αυτές μπορούν να αποτελέσουν μια πρώτη βάση, παρουσιάζοντας μια βασική δομή.
 
 
 No comments:

Post a Comment