Συνέδρια

Saturday, September 9, 2017

Τα ουσιαστικά - Εποπτικό Υλικό

Στην πιο κάτω παρουσίαση, θα βρείτε εποπτικό υλικό για τα ουσιαστικά. Οι λέξεις συνοδεύονται από εικόνες, ενώ οι καταλήξεις και το άρθρο τονίζονται με χρώμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες δραστηριότητες στην τάξη, καθώς και ως βάση για να ανατρέχουν οι μαθητές. Συστήνεται από Α' τάξη μέχρι και Δ' ακόμη.
No comments:

Post a Comment