Συνέδρια

Thursday, February 16, 2017

Σχέσεις αριθμών και πράξεων: οι δίδυμοι αριθμοί

Στην πιο κάτω παρουσίαση, υπάρχει εποπτικό υλικό για τις σχέσεις των αριθμών (δίδυμοι αριθμοί) στις 4 πράξεις.
Είναι υλικό συμβατό με τους στόχους του Α.Π. για τις σχέσεις των αριθμών και των πράξεων, όπως και τους λογισμούς.
Υπάρχει διαφάνεια η οποία μπορεί να δοθεί ως δελτίο εξόδου στους μαθητές, μετά από σχετική επεξεργασία και με τη χρήση κύβων ή άλλου υλικού, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού.
Προτείνεται κυρίως για Α', Β' και Γ' δημοτικού.