Συνέδρια

Tuesday, February 21, 2017

Εποπτικό υλικό: αριθμοί και δεκάδες


Στην πιο κάτω παρουσίαση θα βρείτε εποπτικό υλικό (καρτέλες) για τους αριθμούς και τις δεκάδες.
Αυτό παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους: με αριθμητικά σύμβολα, με αντικείμενα, λεκτικά.
Συστήνεται για Α', Β', ακόμη και για Γ' τάξη, καθώς και για ενισχυτική διδασκαλία της Ελληνικής για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.