Συνέδρια

Thursday, February 16, 2017

Ο εγωιστής γίγαντας - Μια πρόταση

Είχα εφαρμόσει τη συγκεκριμένη πρόταση σε Α' τάξη, πριν κάποια χρόνια, προσφέρεται όμως και για Β' τάξη, με κατάλληλη τροποποίηση. Στοχεύει πρώτα σε στόχους όπως της ακρόασης, απόλαυσης, κατανόησης και συμμετοχής των παιδιών στην ιστορία, δραματοποίησης, συμμετοχής στο σκηνικό της ιστορίας και σε δραστηριότητες σχετικές με τις εποχές και τα χαρακτηριστικά τους, ως επέκταση αυτής. Προτείνεται και για επέκταση στην εικαστική αγωγή. Στην Α' τάξη, προτείνεται για επεξεργασία κατά το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο.

Φύλλα εργασίας:
Οι εργασίες μας (Δημοτικό Σχολείο Καλογερά (Κ.Α.΄):