Συνέδρια

Sunday, November 20, 2016

Ολοήμερο σχολείο

Η πιο κάτω συλλογή εργασιών, αφορά τη χρήση των προγραμμάτων power point και word στα πλαίσια του ολοήμερου σχολείου. Μέσα από τις ενότητες στις οποίες εργάστηκαν, τα παιδιά παρουσίασαν θέματα που τους ενδιέφεραν και με τα οποία ασχολήθηκαν και στο πρωινό σχολείο. Έτσι, αφού ασχοληθήκαμε με μικροέρευνα στο σχολείο, με παρουσίαση θεμάτων χωρών που επιλέξαμε και με τη δημιουργία των προσκλήσεων για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Οι εργασίες έγιναν με παιδιά Στ' τάξης.


No comments:

Post a Comment