Συνέδρια

Sunday, November 20, 2016

Λαϊκή Παράδοση

Με τα δευτεράκια μου είχαμε ασχοληθεί με ενότητα σχετική με τη λαϊκή παράδοση. Αφορμή ήταν σχετική δράση του σχολείου, με επιστέγασμα την παρουσίαση παραδοσιακού θεατρικού στην τελική εκδήλωση του σχολικού έτους.

Οι εικόνες σχετικά με τα παραδοσιακά επαγγέλματα είναι από περιοδικό που είχε κυκλοφορήσει πιο παλιά. Επίσης, είχα πάρει στην τάξη μικρογραφίες παραδοσιακών αντικειμένων (παραδοσιακή λάμπα, χειρόμυλος), ή τα αυτούσια (γουδί, γουδοχέρι, πολέτα). Η τότε διευθύντρια μας είχε παρουσιάσει τον αργαλειό, μέσα από μικρογραφία που είχε φέρει. Όσα παιδιά είχαν στο σπίτι τους, με την άδεια των γονέων τους έφεραν και παρουσίασαν (π.χ. πιδκιαύλι).

Η συλλογή των εργασιών μας:
No comments:

Post a Comment