Συνέδρια

Sunday, December 4, 2016

Που λες είδα ...

Σε αυτή την ενότητα επεξεργάζονται - ανάμεσα σε άλλα - τα επίθετα, τα αντίθετα και οι παρομοιώσεις.

Μια πρόταση αφορά την επεξεργασία του κειμένου του βιβλίου μέσω βιντεοπροβολέα, με την ολομέλεια της τάξης, με τρόπο όμως που να εμπεριέχει την ατομική και ομαδική εργασία.

Έτσι, με τη χρήση της Μάτζικα, η οποία εξαφανίζει επίθετα από το ημερολόγιο, τα παιδιά καλούνται να μαντέψουν τις λέξεις που χάθηκαν. Χρειάζεται να αξιοποιήσουν το συγκείμενο (νόημα και εικόνα) και να προτείνουν λέξεις (κάτι που, με τη συμμετοχή και του δασκάλου) μπορεί να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των παιδιών.

Τα παιδιά με παιχνίδι του τύπου θέσης - αντίθεσης, καλούνται να επεξεργαστούν το νόημα και να επιχειρηματολογήσουν, ακόμη και να προτείνουν συμπληρωματικές θέσεις - ανάλογα και με το χειρισμό του δασκάλου. Προσωπικά, είχα δώσει δύο κάρτες, πράσινη (θέση) και κόκκινη (αντίθεση).

Στη συνέχεια, η εικόνα του βιβλίου αλλάζει. Χρησιμοποιείται η έννοια της αντίθεσης στην εικόνα. Τα παιδιά καλούνται να προτείνουν λέξεις ή φράσεις και να συμπληρώσουν ημι-δομημένες προτάσεις. Αυτό μπορεί να γίνει προφορικά στην ολομέλεια, ή ατομικά στα πινακάκια (ή τετράδιά τους), ή και σε επίπεδο ομαδικής συνεργασίας.

Η πορεία συνεχίζει με την εικαστική και περιγραφική απόδοση της πολιτείας.

Η διαδραστική παρουσίαση εδώ.

Συμπληρωματικά φύλλα εργασίας:

Σε προηγούμενη σχολική χρονιά, είχε διαπραγματευθεί αυτή η ενότητα με παρόμοιο τρόπο και περισσότερες δραστηριότητες. Πλάνο εργασίας εδώ (Β 9.1).
Είχε προηγηθεί επίσκεψη στο δασύλιο του χωριού, όπου παρατηρήσαμε, αφουγκραστήκαμε, παίξαμε, με την πολύτιμη συμμετοχή συναδέλφου.
Στο πλαίσιο του πιο πάνω πλαισίου εργασίας, εργαστήκαμε ομαδικά στο πρόγραμμα kidspiration, όπου και οργανώσαμε τις παρατηρήσεις μας από την επίσκεψή μας.Με παρόμοιο τρόπο και κατάλληλη διαφοροποίηση, εργαστήκαμε και σε ομάδα παιδιών όπου η Ελληνική δεν είναι η μητρική γλώσσα, εδώ.

No comments:

Post a Comment