Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Εδώ συνεργάζομαι με παιδιά που φοιτούν σε Γ' τάξη.
Έχουν ικανοποιητική γνώση της Ελληνικής και οι στόχοι μας αφορούν την παραγωγή λόγου (προφορικού και γραπτού), τόσο σε επικοινωνιακά πλαίσια, όσο και σε ειδικότερα.
Έτσι, στοχεύουμε στον εμπλουτισμό λεξιλογίου (κυρίως ανώτερου) και σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της Ελληνικής γλώσσας που βρίσκονται σε συνάρτηση των μαθησιακών αναγκών και του Α.Π.Σ. Εργαζόμαστε μέσα από ενότητες. Ενότητα:Σχολείο
Ξεκινήσαμε τη σχολική χρονιά με αντίστοιχη ενότητα "Σχολείο". Γνωρίσαμε πώς πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο σε διάφορες χώρες και συγκρίναμε με τη δική μας ζωή στην Κύπρο. Εντοπίσαμε και σημειώσαμε (και χρησιμοποιήσαμε σε κατοπινό στάδιο, σε άλλη ενότητα) ανεπτυγμένο λεξιλόγιο, όπως αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, ετοιμόρροπες γέφυρες, αίθουσα διδασκαλίας, μεγάλη περιπέτεια. Εργαστήκαμε στη σύνταξη πρότασης, περιγραφικό λόγο και σύγκριση.


Χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από εδώ. 

Εργασία μας:Στη συνέχεια, εργαστήκαμε στην παλιά σχολική ζωή. Χρησιμοποιήσαμε στοιχεία από εδώ

Συγκεντρώσαμε το λεξιλόγιο που συζητήσαμε (ξυλόσομπα, βάθρο, πλάκα, κονδύλι) και περιγράψαμε με δικά μας λόγια τις φωτογραφίες. Σημειώνω πως εδώ αναρτήθηκε μια εργασία από το κάθε παιδί, αφού όλα τα παιδιά εργάστηκαν σε όλες τις φωτογραφίες.

Οι εργασίες μας:Δουλέψαμε και την ορθογραφία μας μέσα από οικογένειες λέξεων. Εισάγαμε την εργασία και στον Η/Υ. Πρώτο βήμα να κατηγοριοποιήσουμε τις λέξεις στην οικογένειά τους. Εργαστήκαμε σε 3 οικογένειες λέξεων στον Η/Υ, έχοντας ως αφόρμηση λέξεις της ενότητας και εκφράσεις που μας έκαναν εντύπωση μέσα από την επεξεργασία της. 

No comments:

Post a Comment