Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

"Η λευκή και η μαύρη σοκολάτα" (Λένα Χρηστίδη)


Θεωρώ το συγκεκριμένο βιβλίο ως μια υπέροχη ευκαιρία για να συζητηθούν θέματα διαφορετικότητας, καλών επιλογών συμπεριφοράς σε θέματα καθημερινότητας των παιδιών, να αναπτυχθεί κριτική απέναντι σε ζητήματα που θέτει το βιβλίο, αλλά και να γίνει επεξεργασία γλωσσικών στόχων (συνώνυμα, αντίθετα, παρομοιώσεις, δίψηφα, ορθογραφία, κλίση ρημάτων, λόγου, λεξιλόγιο). Θεωρώ επίσης, πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την επεξεργασία εννοιών που αφορούν τις αισθήσεις σε ένα διαθεματικό πλαίσιο.

Φύλλα εργασίας:No comments:

Post a Comment