Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Ενότητα: 28η ΟκτωβρίουΑφού συζητήσαμε για τα γεγονότα εργαζόμενοι σε πληροφοριακό κείμενο σε σχετικό βιβλιαράκι (ανάγνωση, εντοπισμός κύριων σημείων, απάντηση ερωτήσεων, συμπλήρωση, προσωπικές θέσεις), επικεντρωθήκαμε στην οπτική της ζωής στην Ελλάδα τον καιρό της κατοχής.
Χρησιμοποιήσαμε τις μαρτυρίες από το βιβλίο της γλώσσας, αλλά και φωτογραφικό υλικό απ' τους φωτογράφους της κατοχής. Το σχετικό υλικό θα το βρείτε εδώ.
Συγκεντρώσαμε το υπό έμφαση λεξιλόγιο, το οποίο και χρησιμοποιήσαμε στην παραγωγή λόγου, προφορικού και γραπτού.
Εργαστήκαμε στο υπό έμφαση λεξιλόγιο και μέσα από οικογένειες λέξεων.Σημειώσαμε τις θέσεις μας σχετικά με το πληροφοριακό κείμενο που επεξεργαστήκαμε, αλλά και τις μαρτυρίες που διαβάσαμε. Παράλληλα, ο καθένας διάλεξε τη φωτογραφία που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Στη σύνταξη ολοκληρωμένων προτάσεων και δομής, χρησιμοποιήσαμε καθοδηγητικές ερωτήσεις.
Εργασίες μας:
No comments:

Post a Comment