Συνέδρια

Friday, November 18, 2016

Καταστροφικές πλημμύρες

Με αφορμή τις πλημμύρες και τις καταστροφές που προκάλεσαν στη Λάρνακα, επεξεργαστήκαμε σχετική ενότητα.

Αφού μελετήσαμε σχετικά άρθρα από Κυπριακές ειδησεογραφικές πηγές, μελετήσαμε και αντίστοιχη περίπτωση στις Η.Π.Α.

Σύνδεσμοι που χρησιμοποιήσαμε για το τελευταίο:

Island Homes During Mississippi River Flooding

Ο πρώτος σύνδεσμος είναι στην Αγγλική. Ο δεύτερος είναι στην Ελληνική και αναφέρεται στο ίδιο γεγονός. Συζητήσαμε για τις αναδημοσιεύσεις, καθώς και για τη σκοπιμότητα του ν' αναφέρεται η πηγή. 

Επικεντρωθήκαμε στον εμπλουτισμό λεξιλογίου (πλημμύρες, καταστροφικές, ζημιογόνες, αναχώματα, φρεάτια, οδόστρωμα, ακινητοποιήθηκε), σε πιθανές λύσεις, καθώς και στους φορείς που μπορούμε να απευθυνθούμε.

Μελετήσαμε ακόμη και το σχετικό δελτίο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και εργαστήκαμε σε γραμματικές ασκήσεις με βάση αυτό (εγκλίσεις, ρήματα).

Με το τέλος της ενότητας, ετοιμάσαμε επιστολή με τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις μας την οποία και στείλαμε στον αρμόδιο (Δήμαρχος Λάρνακας).

Εργαστήκαμε απευθείας στον Η/Υ, αφού είναι ένας διαφορετικός τρόπος εργασίας που μας αρέσει και μας βοηθά στην αυτοδιόρθωση.

No comments:

Post a Comment