Συνέδρια

Friday, November 18, 2016

Harry Poter & Pike


Έχοντας ως αφόρμηση τις εργασίες μας για τον Πικέ και το Χάρρυ Πότερ (εδώ), προχωρήσαμε σε αντίστοιχη ενότητα.

Έχοντας ως στόχο τη φιλαναγνωσία, αλλά και το να αντιληφθούμε την πρόοδό μας και το πού μπορούμε να φθάσουμε όταν προσπαθούμε, εργαστήκαμε σε βιβλία.

Το ενδιαφέρον μας για τον Χάρρυ Πότερ μας οδήγησε στην επεξεργασία του πρώτου κεφαλαίου από το βιβλίο "Ο Χάρρυ Πότερ και η φιλοσοφική λίθος". Αντίστοιχα, το ενδιαφέρον μας για το ποδόσφαιρο μας οδήγησε στο βιβλίο - βιογραφία του Λίο Μέσσι ("Λίο Μέσσι - μια ζωή σαν παραμύθι").

Με δικά μας λόγια αποδώσαμε το περιεχόμενο αυτών που διαβάσαμε. Τα παιδιά αναδιηγήθηκαν αυτά που διάβασαν, με καθοδηγητικές ερωτήσεις όπου χρειαζόταν. Η αναδιήγηση είχε τη μορφή περίληψης, κάτι που βγήκε αβίαστα.

Στην παρουσίαση σημειώνεται βήμα - βήμα η ολοκληρωμένη πορεία, από το παιχνίδι pictionary, στην περιγραφή προσώπου, στην επιλογή του βιβλίου και στις δραστηριότητες.


No comments:

Post a Comment