Συνέδρια

Friday, November 18, 2016

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Τέλος της σχολικής χρονιάς και εργαστήκαμε σε ενότητα για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Εργαστήκαμε με τις τεχνικές της ιδεοθύελλας, του βέννειου διαγράμματος, σταθήκαμε κριτικά απέναντι σε 2 άρθρα και -ανάμεσα σε άλλα- καταγράψαμε θετικά και αρνητικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, φτιάξαμε γραφική παράσταση για να αντιληφθούμε και να δείξουμε την κατανομή του προσωπικού μας χρόνου (και πόσο χρόνο αφιερώνουμε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια) και ξεκινήσαμε να περιγράφουμε ένα δικό μας ηλεκτρονικό παιχνίδι στη βάση χαρακτηριστικών που συζητήσαμε από τα ηλεκτρονικά που παίζουμε.
Ως επί το πλείστον, εργαστήκαμε απ' ευθείας στον Η/Υ.

Περισσότερα στην παρουσίαση:

No comments:

Post a Comment