Συνέδρια

Thursday, November 10, 2016

Οι νόμοι του Σόλωνα - Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος


Συνεχίσαμε με παρόμοιο τρόπο.  Εργαστήκαμε σε δραστηριότητες συμπλήρωσης, επιλογής και μελετήσαμε για την επίσκεψη του Σόλωνα στην Κύπρο.

Η διαδραστική παρουσίαση στον Η/Υ που εργάστηκαν τα παιδιά. 


Τα φύλλα εργασίας 

No comments:

Post a Comment