Συνέδρια

Thursday, November 10, 2016

Κλεισθένης και θεμελίωση της δημοκρατίας

Ολοκληρώσαμε τα αρχαϊκά χρόνια με το κεφάλαιο για τον Κλεισθένη και τη θεμελίωση της δημοκρατίας. Οι ερωτήσεις κρίσεως πλέον άρχισαν να γίνονται όλο και πιο απαιτητικές!


Τα φύλλα εργασίαςNo comments:

Post a Comment