Συνέδρια

Thursday, November 10, 2016

Το παλιό πολίτευμα της ΑθήναςΣτο κεφάλαιο για το παλιό πολίτευμα της Αθήνας, εργαστήκαμε στον υπολογιστή και ταυτόχρονα σε φύλλα εργασίας! Εργαστήκαμε στη μεταφορά των πληροφοριών σε διαγράμματα, δραστηριότητες τύπου σωστό - λάθος, χρονολογική σειρά των γεγονότων για αναδιήγηση, συμπλήρωση, αλλά και παίξαμε με κρυπτόλεξο στον υπολογιστή και στο χαρτί. Ο υπολογιστής μας δυσκόλεψε λίγο, αλλά το πετύχαμε!

Η διαδραστική παρουσίαση στον Η/Υ όπου εργάστηκαν τα παιδιά εδώ .


Φύλλα εργασίας


 

No comments:

Post a Comment