Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Σε αυτή την ομάδα συνεργάζομαι με παιδιά που ενώ γνωρίζουν βασικά στοιχεία επικοινωνίας, είναι σε ηλικία Α' δημοτικού (τώρα μαθαίνουν πρώτη ανάγνωση και γραφή).  Έτσι, οι στόχοι θεμελιώνονται στην ενίσχυση επικοινωνιακού ρεπερτορίου, στον εμπλουτισμό λεξιλογίου (βασικού κυρίως), στην παραγωγή λόγου (προφορικού και γραπτού), στην κατάκτηση της αποκωδικοποίησης και κατανόησης, την ενθάρρυνση για έκφραση άποψης  και στη διαπραγμάτευση βασικών στοιχείων του συντακτικού και της γραμματικής της Ελληνικής γλώσσας.Έχοντας ως αφόρμηση το κεφάλαιο "Ο κύριος με το καπέλο", γίναμε ντεντέκτιβ και βοηθήσαμε τον αστυνόμο Σαϊνη να τον εντοπίσει. Συγκεκριμένα, φτιάξαμε μια αφίσα όπου τον περιγράψαμε, τον ζωγραφίσαμε και δώσαμε και το τηλέφωνο του Σαϊνη.


No comments:

Post a Comment