Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Λεξομαχίες!

Αυτό το παιχνίδι το παίξαμε σε 2 επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο τα παιδιά έπρεπε να σχηματίσουν λέξεις με δοσμένες συλλαβές και να τις σημειώσουν στο φύλλο εργασίας με το ψάρι. Όποιος έβρισκε όλες τις λέξεις, έπαιρνε το δεύτερο φύλλο εργασίας (με τη γάτα) και σημείωνε μια πρόταση με μια απ'τις λέξεις που εντόπισε. Στη συνέχεια, έκοβε και ένωνε τις δύο εργασίες.

Στόχος ήταν η παραγωγή λεξιλογίου χωρίς τη χρήση εικόνας, ο σχηματισμός λέξης, αλλά και η σύνταξη πρότασης.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα παρέχει δυνατότητα διαφοροποίησης. Τα παιδιά που δεν είναι έτοιμα για παραγωγή πρότασης, μπορούν να ολοκληρώσουν το ένα επίπεδο (ψάρι). Τα παιδιά που είναι έτοιμα για πιο σύνθετο λόγο, μπορούν να προχωρήσουν σε σύνταξη πρότασης.

Περισσότερα εδώ.


No comments:

Post a Comment