Συνέδρια

Wednesday, October 28, 2015

Οι καλοί και οι κακοί ι-ι-ιπότες!"Οι καλοί και οι κακοί ιππότες¨
Με αφορμή το αντίστοιχο βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου,
γνωρίζουμε καλύτερα τις φωνές Ιι και Ππ
και ετοιμαζόμαστε για το ταξίδι του συλλαβισμού
Το πιο πάνω παραμύθι συνδυάζει στοιχεία όπως το χιούμορ, η ομοιοκαταληξία και η πλούσια εικονογράφηση. Επιπρόσθετα, υπάρχει επανάληψη της λέξης "ιππότες" και γίνεται χρήση σχετικού λεξιλογίου. Έτσι, θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή αφόρμηση για εξάσκηση και σε γλωσσικούς στόχους (αναγνώριση, προφορά, φωνολογική ενημερότητα).

Το λεξιλόγιο που εξάγεται από το βιβλίο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατοπινό σημείο. Θα πρότεινα την αξιοποίησή του και σε επέκταση κειμένου από το σχολικό εγχειρίδιο "Θέατρο σκιών". Σε προηγούμενη σχολική χρονιά, είχαμε δημιουργήσει αφίσες για παράσταση με κεντρικό ήρωα τον Καραγκιόζη, δίνοντάς του διάφορους ρόλους. Ένας από αυτούς τους ρόλους θα μπορούσε να ήταν του καλού ιππότη, του κακού ιππότη, του βασιλιά κ.λ.π.
Στην πιο κάτω παρουσίαση, υπάρχουν ενδεικτικά φύλλα εργασίας σχετικά με τις φωνές Ιι και Ππ. Θα γίνει μια εισαγωγή στο συλλαβισμό σε διαισθητικό επίπεδο. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθεί το οπτικό λεξιλόγιο της τάξης.

Το χιούμορ, η ομοιοκαταληξία και η πλούσια εικονογράφηση βοηθούν σε στόχους όπως η ακρόαση και η απόλαυση του παραμυθιού.
Η έμφαση που δίνεται στις δύο φωνές και στην εισαγωγή στο συλλαβισμό, γίνεται και με ρυθμικά παιχνίδια (ι - ι - ιππότες /  ιπ - ιπ - ιππότες / ιππό - ιππό - ιππότες).
Παράλληλα, γίνεται εξάσκηση στα χρώματα και διαισθητική αναγνώριση συλλαβών με το π, μέσα από τη συναρμολόγηση του ιππότη.
Ταυτόχρονα, γίνεται εξάσκηση στην κατάληξη -ι στα ουδέτερα ουσιαστικά (χωρίς να γίνεται αναφορά σε γραμματικούς όρους ακόμη), ενώ σε προφορικό επίπεδο γίνεται και εξάσκηση σε ενικό - πληθυντικό (άλογο - άλογα, κάστρο - κάστρα κ.λ.π.)
Η εξάσκηση στη γραφή του Ππ, θα γίνει στο τετράδιο.
 


No comments:

Post a Comment