Συνέδρια

Thursday, October 22, 2015

Halloween! First grade tricks AND treats!

Halloween! First grade tricks AND treats!
 
 
Όταν επεξεργαζόμασταν βασικά συναισθήματα, ένα παιδί ρώτησε πώς λέμε τον φοβισμένο στα Αγγλικά. Ήρθε η ευκαιρία να μάθουμε μέσα από το Halloween!
 
Παίξαμε ένα παιχνίδι επανάληψης, τύπου τρίλιζα. Στον πίνακα υπήρχε το υλικό από τις 3 ενότητες που επεξεργαστήκαμε: χρώματα, μέρη προσώπου και συναισθήματα. Χρησιμοποιήσαμε τα 3 βασικά συναισθήματα και προσθέσαμε και την καινούρια λέξη. Ένα παιδί έβγαινε στον πίνακα και έδειχνε στο παιδί που επέλεξε μία εικόνα από την κάθε ομάδα. Αναγνωρίζοντας τις λέξεις (trick), έπαιρνε το κέρασμά του και ερχόταν αυτό στον πίνακα για να επιλέξει τον επόμενο που θα έπαιζε (treat). 
 
 
Προσπαθήσαμε να μπούμε και στο πνεύμα (παιδιά και δασκάλα) με αντίστοιχα καπέλα. Όταν τελειώσαμε, χρωματίσαμε την κολοκύθα μας, την οποία ενώσαμε σε χάρτινο καπέλο (στα πλείστα παιδιά προλάβαμε σ' αυτό το μάθημα).
 
 

 

 Το υλικό θα το βρείτε εδώ:
 


No comments:

Post a Comment