Συνέδρια

Sunday, January 22, 2017

"Σπίτι με κήπον" (Κωνσταντίνος Καβάφης)

Με αφορμή το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη "Σπίτι με κήπον" (3η ενότητα απ' το σχολικό εγχειρίδιο), προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τη δημιουργικότητά μας, με τη γνώση.
Συγκεκριμένα, με βάση το ποίημα, πήραμε το ρόλο του εικονογράφου και ζωγραφίσαμε το σχετικό τοπίο. Στη συνέχεια, θυμηθήκαμε τις συμβάσεις επιστολής που είχαμε διαπραγματευθεί στην ενότητα "Σχολείο" και γράψαμε συνοδευτική επιστολή προς τον εκδότη.Εντύπωση μας έκανε η λέξη "όνος". Έτσι, προχωρήσαμε με αυτό τον τρόπο εδώ.

No comments:

Post a Comment