Συνέδρια

Thursday, January 19, 2017

Ποιος έκανε πιπί στο Μισισιπή;

Το παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά "Ποιος έκανε πιπί στο Μισισιπή;" είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό για τα πρωτάκια.
Μπορεί να δραματοποιηθεί και να αξιοποιηθεί ως αφόρμηση για συζήτηση σχετικά με τη ρύπανση (ποταμών και θάλασσας), αλλά και για τη σύνταξη ερωτήσεων και τη χρήση του ερωτηματικού.

Δείγμα εργασιών μας:


No comments:

Post a Comment