Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Μια δραστηριότητα που χρησιμοποίησα (αντί ή και συμπληρωματική του άξονα του γράμματος) είναι η παρακάτω. 

Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τους στόχους της φωνολογικής ενημερότητας, εμπλουτισμού λεξιλογίου, επεξεργασίας μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής και καλλιεργεί θετικές στάσεις.
Παρέχει διαφοροποίηση ανάλογα με την ετοιμότητα του κάθε παιδιού, αφού το κάθε παιδί σημειώνει όσες λέξεις μπορεί, ή ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει τα φύλλα εργασίας (πέταλα) διαφοροποιημένα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Παράλληλα, στα παιδιά που είναι έτοιμα, μπορεί να δοθεί πράσινο χαρτόνι, ώστε να σημειώσουν προτάσεις με τις λέξεις που σημείωσαν, να τις σκιτσάρουν και στο τέλος να στερεώσουν τα λουλούδια τους.
Το κάθε παιδί μπορεί να κυκλώσει ή να χρωματίσει το υπό έμφαση γράμμα, τα πέταλα, να τα κολλήσει στο ρολό και μπον - μπον στο κέντρο για να δημιουργήσει ένα λουλούδι.
No comments:

Post a Comment