Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Θαλασσινές ιστορίες!

Μέσα από αυτή την ενότητα, εργαστήκαμε σε δραστηριότητες λεξιλογίου, συμπλήρωσης, εισαγωγής στα επίθετα και σκαρώσαμε τη δική μας ιστορία.
Εξασκηθήκαμε σε συλλαβισμό, εμπλουτισμό λεξιλογίου, ανάγνωση και παραγωγή γραπτού λόγου.

Τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήσαμε:


Εργασίες μας:         Δημιουργήσαμε:No comments:

Post a Comment