Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

"Το δέντρο που έδινε" - Γιορτή της μητέρας!


Διαβάσαμε το παραμύθι "Το δέντρο που έδινε" του Σελ Σιλβερστάιν και παρακολουθήσαμε αντίστοιχο βίντεοΑφού συζητήσαμε για έννοιες όπως λύπη -χαρά, καταγράψαμε ο καθένας μια περίπτωση που η μαμά μας έκανε χαρούμενους και λυπημένους, αλλά και μια περίπτωση που εμείς κάναμε χαρούμενη και λυπημένη τη μαμά. Σημειώσαμε και ένα μήνυμα που θέλαμε να δώσουμε στη μαμά, κόψαμε και συνθέσαμε (με καλαμάκια, αυτοκόλλητα και washi tape).

Εργασίες μας:      


          

   
     

Επεξεργαστήκαμε  περισσότερο το παραμύθι. Πρώτα συζητήσαμε και σημειώσαμε τα μέρη του δέντρου. Έπειτα, δόθηκαν σε καρτέλες εικόνες του  παραμυθιού. Τα παιδιά έπρεπε να τις τοποθετήσουν στη σωστή σειρά. Υπήρχε η εικόνα με την πρόταση "Η μηλιά έμενε μοναχή¨σε 4 αντίτυπα. Αυτή η καρτέλα σηματοδοτούσε την κάθε σκηνή. Αυτό μας βοήθησε στην αναδιήγηση.
Στη συνέχεια διαβάσαμε προτάσεις (απλές και δύσκολες) και τις τοποθετήσαμε στις σωστές εικόνες.       Καταγράψαμε τόσο τους ήρωες του παραμυθιού, όσο και όλα όσα πρόσφερε η μηλιά στο αγόρι. Τα κατηγοριοποιήσαμε σε 3 ομάδες: πρόσωπα, ζώα και πράγματα. Για να το κάνουμε αυτό, έκοψα και πλαστικοποίησα τις λέξεις σε καρτέλες και τις διασκόρπησα στην τάξη. Χρησιμοποιώντας τα "ειδικά κυάλια", σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα παιδιά έπρεπε να τις βρουν και να τις κατηγοριοποιήσουν στον πίνακα.
Κυκλώσαμε τα άρθρα και τις καταλήξεις και τα ομαδοποιήσαμε σε αρσενικά, θηλυκα και ουδέτερα.
 Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε (εξαιρούνται οι εικόνες του παραμυθιού):

Αφού είδαμε εικόνες και συζητήσαμε σχετικά με το τι μπορούμε να φτιάξουμε με το ξύλο, ήρθε η ώρα να μαστορέψουμε (και όχι μόνο)! Έχοντας στη διάθεσή μας ξυλάκια, χαρτόνι, μπογιές, φελιζόλ και κόλα, δημιουργήσαμε και στη συνέχεια καταγράψαμε οδηγίες (υποδεχθείτε τα νέα ονόματα στο χώρο του σχεδιασμού και της εσωτερικής διακόσμησης)!

Οι εργασίες μας:Στόχοι και πορεία υλοποίησης: Περισσότερες εργασίες σχετικά με αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο "Μαθαίνω Ελληνικά Ι".

No comments:

Post a Comment