Συνέδρια

Friday, November 11, 2016


Δήμοι και κοινότητες


Κάναμε μια παρένθεση και αφιερώσαμε ένα μάθημα στους δήμους και τις κοινότητες. Στόχος ήταν η ενημέρωση των παιδιών για αυτές τις ορολογίες που ακούνε στην καθημερινότητά τους. Αυτό έγινε με παιγνιώδη τρόπο σε εργασία στον Η/Υ και ταυτόχρονα και σε φύλλα εργασίας.


Η  διαδραστική παρουσίαση στον Η/Υ εδώ.

Φύλλα εργασίας:

No comments:

Post a Comment