Συνέδρια

Friday, November 11, 2016

Γνωρίζω την Κύπρο


Για να γνωρίσουν τα παιδιά στοιχεία για την Κύπρο, εργάστηκαν στον Η/Υ και παράλληλα σε φύλλα εργασίας.

Οι θεματικές στις οποίες εργαστήκαμε αφορούσαν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κύπρου, τις γειτονικές χώρες και τη διοικητική διαίρεση της Κύπρου.

Η διαδραστική παρουσίαση στην οποία εργάστηκαν οι ομάδες εδώ.

Φύλλα εργασίας:
No comments:

Post a Comment