Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Ενότητα: Μητέρα

Για τη γιορτή της μητέρας εργαστήκαμε σε 2 κείμενα:
  • σε μια ιστορία από την παλαιά διαθήκη ("Η αληθινή μάνα") 
  • στο ποίημα του Άγγελου Βλάχου "Η καρδιά της μάνας".
Καθώς διαβάζαμε τα κείμενα, εργαζόμασταν παράλληλα σε φύλλο εργασίας. Καταγράφαμε τα συναισθήματα που μας προκαλούσαν τα κείμενα, χρησιμοποιώντας και το αντίστοιχο χρώμα που ο καθένας πίστευε πως ταίριαζε με το συναίσθημα.
Κατά τη συζήτηση, συμπληρώσαμε το παζλ των συναισθημάτων (οργή, θυμός, συγκίνηση, ανατριχιάζω κ.α.) και καταγράψαμε τις πράξεις μέσα από τις οποίες αντιλαμβανόμαστε την αγάπη της μάνας. Τα συνθέσαμε σε μια δημιουργία, μαζί με ένα μήνυμα προς τη μητέρα μας.        


    


No comments:

Post a Comment