Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Ενότητα: Σχολείο - Πατέρας - Κινητικές δυσκολίες


Εργαστήκαμε και σε ενότητα με βάση ηλεκτρονικό άρθρο.
Βασικοί στόχοι μας ήταν η επεξεργασία κειμένου, η ανάπτυξη λεξιλογίου, η παραγωγή λόγου, η επιχειρηματολογία, η μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο και η χρήση μελλοντικών χρόνων.

Για τη νοηματική επεξεργασία, χρησιμοποιήσαμε ηλεκτρονικές κάρτες. Το παιχνίδι θα το βρείτε εδώ

Στόχοι και πορεία υλοποίησης ενότητας:

Τα φύλλα εργασίας:Εργασίες μας:


  


Η επιχειρηματολογία μας (ατομική και ομαδική εργασία, ανάλογα με τις επιλογές των παιδιών) :
No comments:

Post a Comment