Συνέδρια

Friday, November 18, 2016

28η ΟκτωβρίουΓια την 28η Οκτωβρίου εργαστήκαμε τόσο στα γεγονότα όσο και σε λεξιλόγιο και γραμματική.

Πήραμε το ρόλο του δημοσιογράφου και κάναμε ένα αφιέρωμα στο παρόν, μεταφέροντας τα ρήματα δοσμένου κειμένου από το παρελθόν στο παρόν. Εργαστήκαμε τόσο σε φύλλο εργασίας, όσο και στον Η/Υ. Μια δραστηριότητα αφορούσε λεξιλογικές ασκήσεις, ώστε να αντιληφθούμε το νόημα των λέξεων μέσα από την ανάλυσή τους.

Οι εργασίες μας στον Η/Υ:

(α) Λεξιλόγιο(β) Παρουσίαση - χρόνοι


No comments:

Post a Comment