Συνέδρια

Friday, November 18, 2016

Σε αυτή την ομάδα, συνεργάζομαι με παιδιά Β' κύκλου (Δ' - Στ' τάξης), τα οποία γνωρίζουν την Ελληνική σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
Στοχεύουμε σε εμπλουτισμό του λεξιλογίου (κυρίως ανώτερου), στην ενίσχυση της επικοινωνιακής και ακαδημαϊκής διάστασης της γλώσσας και στην ενίσχυση των γνώσεων που αφορούν γραμματική και συντακτικό.
Εργαζόμαστε με από θεματικές ενότητες, μέσω των οποίων στοχεύουμε στην παραγωγή λόγου και στην εξάσκηση σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.
Στα ενδιαφέροντα των παιδιών είναι και η τεχνολογία. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων, διαπραγματεύθηκαν από τα παιδιά με τη χρήση Η/Υ, κυρίως στο πρόγραμμα Power Point.
 


Στην κατασκήνωσηΜε αφόρμηση το πρώτο κείμενο του βιβλίου "Μαργαρίτα IV", βάλαμε ως στόχο να πείσουμε τους γονείς μας να μας αφήσουν να πάμε κατασκήνωση. Παράλληλα όμως, εργαστήκαμε και σε καταλήξεις και κλίση ρημάτων. Έτσι ...

No comments:

Post a Comment