Συνέδρια

Wednesday, October 12, 2016


Γ' τάξη ... η αρχή

Η Γ' τάξη, για μένα, είναι μία από τις τάξεις - σταθμούς = τόσο για τα παιδιά, όσο και για τον εκπαιδευτικό. Τα παιδιά θεωρείται πως μπορούν να ανταποκρίνονται στην περιοχή του βασικού αλφαβητισμού, με εξακτινώσεις προς διάφορες κατευθύνσεις και επίπεδα. Παράλληλα, βρίσκονται σε σημείο όπου μπορούν να συνεργαστούν για την επίτευξη απλών δράσεων (πάντοτε ανάλογα με την ομάδα και με τη διακριτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού).

Στις πιο κάτω παρουσιάσεις, παρουσιάζονται μια ενδεικτική δραστηριότητα για τις πρώτες μέρες, όπως επίσης και οι βασικοί κανόνες (τουλάχιστον όπως τους είχαν εξάγει τα παιδιά). Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με επιπλέον υλικό για διαχείριση τάξης, κατάλληλο και για Γ', με χρήση στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.


No comments:

Post a Comment