Συνέδρια

Tuesday, October 4, 2016


Ας παίξουμε με τις συλλαβές


Κρίσιμο στάδιο στην κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας, αποτελεί η αλφαβητική αποκωδικοποίηση. Ειδικότερα όταν αυτή εντάσσεται σε θεματικό πλαίσιο και δεν είναι στεγνή και αποκομμένη, εμπεριέχει πολλά οφέλη για το παιδί. Η κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης στην Ελληνική γλώσσα στο πιο πάνω πλαίσιο, προσεγγίζει όλες τις δεξιότητες (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή - ακόμη και τη σκέψη), ενώ παράλληλα, ο μαθητής κατέχει κεντρική θέση στην όλη διαδικασία, αφού καλλιεργούνται θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση, στη διδασκαλία, στη λογοτεχνία.

Η σαφής διδασκαλία της αλφαβητικής αποκωδικοποίησης εντάσσεται ως μέρος ευρύτερης θεματικής ενότητας, όπως για παράδειγμα "Στολή", ή λογοτεχνία (π.χ. "Οι καλοί και οι κακοί ιππότες"), με χρήση προσφιλών ηρώων για τα παιδιά (π.χ. Πόπαυ) και έχοντας ως βάση παιγνιώδεις δραστηριότητες.

Σ' αυτή την ανάρτηση, εστιάζω σε δραστηριότητα η οποία αφοράν την αποκωδικοποίηση γενικότερα και η οποία μπορεί να ενταχθεί ομαλά, αυτούσια, ή διαφοροποιημένη ανάλογα με τη θεματική. Άλλες δραστηριότητες μπορείτε να εντοπίσετε στις αναρτήσεις με ετικέτα "Γλώσσα".

Σε μια γωνιά του πίνακα, υπάρχει σε μεγένθυνση (Α2), πλαστικοποιημένο αντίτυπο από το περίφημο "Καζάνι". Αυτό, ανάλογα με τη θεματική και τα ενδιαφέροντα, μπορεί να είναι το καζάνι του Πανοραμίξ (απ' τη σειρά "Αστερίξ και Οβελίξ"), της μάγισσας Φουφήχτρας (απ' τη σειρά του Ευγένιου Τριβιζά), αλλά και του μικρού Ινδιάνου.

Ανάλογα με τους υπό έμφαση στόχους του μαθήματος, στο καζάνι υπάρχουν στερεωμένα με blue tack τυπωμένα γραφήματα. Τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν, εντοπίσουν, ξεχωρίσουν, συνδυάσουν, δημιουργήσουν συλλαβές με αυτά, συμπληρώσουν σε λέξεις (με τη συμμετοχή και του δασκάλου) ακολουθώντας οδηγίες σε θεματικό πλαίσιο (ιστορία). Σε επίπεδο τάξης, ένα παιδί μπορεί να βγαίνει κάθε φορά στον πίνακα, ώστε να χειρίζεται αυτό το υλικό, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά χειρίζονται μολύβι και τετράδιο, ή μαρκαδόρο και το πινακάκι τους (χαρτί με αραιές γραμμές, πλαστικοποιημένο).  Παράλληλα, μπορεί να γίνει χρήση του υπολογιστή.

Ο μικρός ινδιάνος, προσωπικά αγαπημένος μου, συνοδεύεται από μικρό τραγούδι / ποίημα, το οποίο χρησιμοποιείται ως "συνθηματικό" για την ολομέλεια της τάξης, πριν παρουσιάσει (σηκώσει στον αέρα) τα πινακάκια της, για έλεγχο από τον "αρχηγό" (παιδί), αλλά  και το δάσκαλο. Αυτά είναι και πάλι χαρτί με αραιές γραμμές, πλαστικοποιημένο και κομμένο σε σχήμα σύννεφο. Επίσης, συνοδεύεται από το καπέλο του αρχηγού (του παιδιού που βγαίνει στον πίνακα). Αυτό είναι μια λωρίδα από καφέ χαρτόνι, με στερεωμένες τις δύο της άκρες, στο οποίο υπάρχει στερεωμένο το φτερό. Ο δάσκαλος λέει την ιστορία, σταματά στο σημείο όπου ενδείκνυται για συμμετοχή των παιδιών ανάλογα με την ερώτηση / πρόκληση και συνεχίζει αναλόγως και με τη συμμετοχή των παιδιών στην εξέλιξή της.


Το τραγούδι / ποίημα έχει ως εξής:
Ινδιάνος είμ' εγώ
και στον κόσμο τριγυρνώ.
Τ' αυτί χάμω ακουμπώ,
τα πάντα ακούω στο λεπτό
και σήμα στέλνω στο μεγάλο αρχηγό!


Οι καρτέλες:


No comments:

Post a Comment