Συνέδρια

Monday, October 12, 2015

Εποπτικό υλικό: Εικονοαλφάβητο & Το σταυρόλεξο των συλλαβών

Εικονοαλφάβητο & Το σταυρόλεξο των συλλαβών
 
Εικονοαλφάβητο
Αντί για τα σπιτάκια της αλφαβήτας, έχω απλοποιήσει το εποπτικό που χρησιμοποιείται τόσο σε Α' τάξη, όσο και στην ενισχυτική διδασκαλία της Ελληνικής όταν αυτή δεν είναι μητρική γλώσσα.
 
Το σκεπτικό της συγκεκριμένης πρότασης είναι το εξής:
 
* Μπορεί να εκτυπωθεί και να δεθεί, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται και σε εξατομικευμένη εργασία στην τάξη.
 
* Παρουσιάζει με εικόνες και λέξεις το υπό έμφαση γράμμα σε διάφορες θέσεις μέσα στη λέξη.
 
* Υπάρχουν διάφορες εικόνες και λέξεις, κάτι που δίνει έναυσμα για διάφορα λεξο - παιχνίδια.
 
 
Τρόπος χρήσης: Προσωπικά πιστεύω στην ανάρτηση όλων των φύλλων, αφού έτσι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον. Το φύλλο που αναφέρεται στο υπό έμφαση γράμμα (ή γράμματα), μπορεί να αναρτάται στον πίνακα ή σε ειδική θέση (Το γράμμα [ή γράμματα] - βασιλιάς της ημέρας).
 
Λεξοπαιχνίδια: εντοπισμός του γράμματος, αναγνώριση της εικόνας, μετατροπή από το ένα  στα πολλά (αυτοκίνητο - αυτοκίνητα), αινίγματα (ψάχνω ένα ζώο που ξεκινά από α και που μας δίνει γάλα), φτιάχνω ιστορία ή ποίημα. Μπορούν να γίνουν σε προφορικό επίπεδο ή σε γραπτό. Για το δεύτερο έχω δοκιμάσει για αρκετές σχολικές χρονιές και προτείνω το εξής: κάθε παιδί έπαιρνε πλαστικοποιημένη κόλλα με αραιές γραμμές και περιθώριο και μαρκαδόρο και σημείωνε αρχικά τη φωνή, στη συνέχεια τη συλλαβή και έπειτα τη λέξη. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο πρόχειρο τετράδιο [απλά το πρώτο περιλαμβάνει περισσότερη δράση].
 
  
Το σταυρόλεξο των συλλαβών
 
Αποτελεί παραλλαγή ιδέας που είχα δει στο παρελθόν. Εκτύπωση σε Α1 ή Α0 και πλαστικοποίηση. Σε κάθε καινούριο γράμμα, συμπληρώνουμε τις συλλαβές του με μαρκαδόρο, ακολουθώντας μοτίβο. Χρησιμοποιείται επίσης και για λεξοπαιχνίδια. Στο τέλος της χρονιάς καθαρίζει με οινόπνευμα (αν και μετά από κάποια χρόνια χρειάζεται ανανέωση).
 
Λεξοπαιχνίδια: εξάσκηση στο συλλαβισμό, φτιάξε μια λέξη που να ξεκινά με τη συλλαβή ... ή να τελειώνει στη συλλαβή
 
 No comments:

Post a Comment