Συνέδρια

Sunday, November 20, 2016

Εμπνέομαι από τα έργα του Mondrian και δημιουργώ

Θεματική ενότητα: Εμπνέομαι από έργα του Mondrian και δημιουργώ

Μορφολογικά στοιχεία: περίγραμμα, σχήμα, χρώμα

Δομικά στοιχεία:
τοποθέτηση, μέγεθος, χώρος

Νοηματικά στοιχεία: έκφραση συναισθημάτων, συμβολισμοί

Τεχνικές:
δημιουργία περιγράμματος, κόψιμο, κολλητική, χρωμάτισμα


Υλικά: μαύρη ταινία, τέμπερες, μαρκαδόρους

Με αφορμή τη συζήτηση για τα σχήματα και τις γραμμές που είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη ενότητα (Όταν η λογοτεχνία συναντά την Εικαστική Αγωγή: "Το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο"), γνωρίσαμε δύο έργα του Mondrian. Αναγνωρίσαμε τα σχήματα και τα χρώματα, παρατηρήσαμε τις γραμμές, τις δείξαμε με το δάχτυλό μας, τις φωνάξαμε στην ολομέλεια και την ομάδα μας (οριζόντιες, κάθετες, καμπύλες). Αναγνωρίσαμε τα γράμματα και με λίγη βοήθεια διαβάσαμε το όνομα του καλλιτέχνη.
Στη συνέχεια, πήραμε άσπρο χαρτί, μαύρη ταινία και ψαλίδι. Μέσα από τη συνεργασία, έπρεπε να μοιραστούμε την ταινία και να δημιουργήσουμε με παρόμοια τεχνική. Κάποια παιδιά διάλεξαν να χρωματίσουν με τέμπερες και άλλα με μαρκαδόρους.

Δημιουργίες μας:

No comments:

Post a Comment