Συνέδρια

Thursday, October 8, 2015

Παρέα με τον Αστερίξ παίζουμε με τη φωνούλα Α,α

Παρέα με τον Αστερίξ, παίζουμε με τη φωνούλα Α,α

Ο Αστερίξ είναι ένας από τους ήρωες που αρέσουν πολύ και χρησιμοποιώ. Θεωρώ πως οι βασικοί ήρωες του Γαλατικού χωριού προσφέρονται για επεξεργασία βασικών στόχων του Α.Π. σε διάφορα αντικείμενα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση προσφέρεται για:
  * ανάπτυξη προφορικού περιγραφικού λόγου
  * ανάπτυξη λεξιλογίου
  * φωνολογική ενημερότητα
Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί διαφοροποίηση πρότασης που είχα επεξεργαστεί στο παρελθόν σε Α' τάξη όπου πολλά παιδιά δεν είχαν την Ελληνική ως μητρική τους γλώσσα. Σε επίπεδο Α' τάξης χρησιμοποιούσα την πρόταση "Αα, να ο Άρης" (εντάσσοντας τους ήρωες του βιβλίου) και τον Αστερίξ τον χρησιμοποιούσα ως επιπλέον ήρωα και για τα μαθηματικά. Επεξεργαζόμαστε τους πιο πάνω στόχους χρησιμοποιώντας τη φωνή "Αα" και τη βασική λέξη "να". Επίσης, γίνεται επανάληψη στη φωνή Οο.

Στην ομάδα "Μαθαίνω Ελληνικά Ια", διαφοροποιείται στην πρόταση "Αα, να ο Αστερίξ", με κατάλληλη διαφοροποίηση και στο λεξιλόγιο.

Στην παρουσίαση power point υπάρχουν δραστηριότητες όπου τα παιδιά καλούνται να:

  • αντιληφθούν διαισθητικά το διαχωρισμό των λέξεων
  • εντοπίσουν τη φωνή Αα (με το παιχνίδι του Λούκυ Λουκ, όπου όταν το "λάσο", δηλαδή ο κύκλος εμφανιστεί, καλούνται να αναγνωρίσουν το γράμμα ή τη λέξη
  • αναγνωρίσουν την εικόνα και να επιλέξουν από ένα πλήθος γραμμάτων τη σωστή φωνή που ταιριάζει (εντάσσονται και περιπτώσεις όπου χρειάζεται το κεφαλαίο, ή με τόνο)

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιώ αυτού του τύπου τις παρουσιάσεις είναι ο εξής: ένα παιδί δείχνει στον πίνακα (αν προβάλλεται μέσω βιντεοπροβολέα) ή στην οθόνη του υπολογιστή τη σωστή φωνή και πατάει το τοξάκι για να ελέγξει από μόνο του την απάντηση. Παράλληλα, υπάρχει συζήτηση στην ολομέλεια ως προς τη σωστή επιλογή και επιχειρηματολογία γι' αυτή (π.χ. κεφαλαίο ή όχι και γιατί, τόνος κ.λ.π.). Η ολομέλεια (αν μιλάμε για επίπεδο τάξης) μπορεί να σημειώνει στο πρόχειρό της ή στο πινακάκι της (διαφάνεια στην οποία γράφουμε με μαρκαδόρο), τη φωνή που λείπει.
Τα φύλλα εργασίας είναι ενδεικτικά. Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν, κυκλώσουν, συμπληρώσουν, προτείνουν λεξιλόγιο, ζωγραφίσουν και ανακαλέσουν στη μνήμη τους ονόματα συμμαθητών τους που να ξεκινούν από Αα, να τα διαχωρίσουν σε αρσενικά - θηλυκά και να τα αντιγράψουν στη σωστή στήλη. Επίσης, καλούνται να αναγνωρίσουν την εικόνα, να προφέρουν τη λέξη, να εντοπίσουν και συμπληρώσουν το σωστό γράμμα που λείπει από τις 3 επιλογές (ο, α, ς)

Ενδεικτικά φύλλα εργασίας εδώ:No comments:

Post a Comment