Συνέδρια

Thursday, February 16, 2017

Σχέσεις αριθμών και πράξεων

Στην πιο κάτω παρουσίαση, υπάρχει εποπτικό υλικό σχετικό με τις σχέσεις των αριθμών και των πράξεων. Συγκεκριμένα, ακολουθείται το μοντέλο +1 και -1, με βάση τους δίδυμους αριθμούς και την αντιμεταθετική ιδιότητα.
Είναι συμβατό με τους στόχους του Α.Π. για τις σχέσεις αριθμών και πράξεων,  όπως και τους νοερούς λογισμούς.
Συστήνεται κυρίως για Α', Β' και Γ' τάξη.