Συνέδρια

Wednesday, January 18, 2017

Χωρίς φως

Με αφορμή το κείμενο "Χωρίς φως", διαπραγματευθήκαμε το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας. Μέσα από διαδραστικό παιχνίδι θέσεων - αντιθέσεων και τις δικές μας σκέψεις και εισηγήσεις, καταλήξαμε σε προτάσεις, τις οποίες σημειώσαμε σε ενημερωτικό τρίπτυχο που το διανείμαμε στο σχολείο και στην οικογένειά μας.

Το διαδραστικό παιχνίδι εδώ.

Το τρίπτυχο στο οποίο εργαστήκαμε (template):
Εργασία μας:No comments:

Post a Comment