Συνέδρια

Tuesday, December 6, 2016

Κυπριακό γαϊδούρι (ή όνος) - Προστατευόμενα ζώα


Στην τρίτη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου, εντοπίζει κανείς το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη "Σπίτι με κήπον". Σ' αυτό το ποίημα, ο ποιητής χρησιμοποιεί τη λέξη "όνος", μία λέξη άγνωστη και συνάμα ενδιαφέρουσα για τα παιδιά. 

Αφού ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας για το ποίημα και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κείμενο σχετικά με τα δελφίνια, κάναμε μια στάση. Με αφορμή αυτό το ενδιαφέρον των παιδιών για τον "όνον" και σχετική ενότητα η οποία εντάσσεται στην επιστήμη, αλλά και στη βιοποικιλότητα (Περιβαλλοντική Αγωγή), εργαστήκαμε σε υποενότητα σχετικά με τα ζώα και συγκεκριμένα με προστατευόμενα ζώα. Στο δεύτερο σκέλος εντάξαμε προστατευόμενα ζώα της πατρίδας μας (αγρινό, Κυπριακό γαϊδούρι).

Αρχικά, το γνωρίσαμε μέσα από κάποιες φωτογραφίες και στο ιστορικό του συγκείμενο. Το παρατηρήσαμε, διατυπώσαμε υποθέσεις και ερωτήματα.
Στη συνέχεια, μοίρασα στις ομάδες τα κείμενα. Κάθε ομάδα είχε ένα κείμενο (πληροφοριακά και μαρτυρία), το οποίο εξετάζει και μια διαφορετική πτυχή: γενικές πληροφορίες, πληροφορίες για το Κυπριακό Καταφύγιο Γαϊδουριών  και το έργο του (από την ιστοσελίδα του οποίου αντλήσαμε πολλές πληροφορίες), η πραγματικότητα σχετικά με τα γαϊδούρια και μαρτυρία. Κάθε ομάδα έπρεπε να το διαβάσει, να το συζητήσει στη βάση κάποιων αξόνων που είχα δώσει και να εντοπίσει σχετικές πληροφορίες. Στη συνέχεια, αυτές παρουσιάζονταν στην ολομέλεια. Ταυτόχρονα, σε ανοικτό έγγραφο power point στον Η/Υ, κάτω από τη σχετική επικεφαλίδα, σημείωνα επιγραμματικά τα σημεία. Έτσι, εξάχθηκαν κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

Τα παιδιά προχώρησαν στις εργασίες. Στόχος ήταν να εργαστούν δίνοντας ολοκληρωμένες προτάσεις με τις πληροφορίες που απαιτούνταν σε κάθε εργασία. Εργαστήκαμε σε απαντήσεις ερωτήσεων, δημιουργία διαλόγου και αφίσας, επιχειρηματολογία, σύγκριση και περιγραφή.

Από την πιο κάτω παρουσίαση μπορείτε να εντοπίσετε γενικές πληροφορίες:
Φύλλα εργασίας:Το γενικό πληροφοριακό κείμενο και μέρος εργασιών, διαπραγματεύθηκε και σε επίπεδο ομάδας παιδιών των οποίων η Ελληνική δεν είναι η μητρική τους γλώσσα. Περισσότερα εδώ.

Για τον πιο πάνω σκοπό, δημιούργησα στο πρόγραμμα flipquiz ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι quiz.


Εργασίες μας:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε από σχετικό ντοκιμαντέρ του Ρ.Ι.Κ.
Ένα βίντεο που παρουσιάζει μια ιστορία είναι και το πιο κάτω. Η ιστορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για συζήτηση σχετικά με τη συμπεριφορά απέναντι στα γαϊδούρια και τα ζώα, ή ακόμη και για δραστηριότητες δημιουργικής γραφής (ή και αφήγησης).No comments:

Post a Comment