Συνέδρια

Saturday, December 31, 2016

Δεξιότητες και προσόντα

Ένα ζήτημα που κανείς έρχεται αντιμέτωπος σε συζητήσεις, ή ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί η συνάρτηση δεξιοτήτων και προσόντων. Δυστυχώς, πολλά άτομα θεωρούν πως ένας επαγγελματίας, μπορεί να μην διαθέτει τέτοιες δεξιότητες που απαιτούνται στην εκπαιδευτική πράξη, ακόμη και όταν διαθέτει επιπλέον προσόντα (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό κ.ά.)

Αυτό το θέμα με έχει προβληματίσει. Ο κάθε εκπαιδευτικός απαιτείται να διαθέτει πτυχίο Παιδαγωγικής Σχολής. Για την ορκωμοσία του ως δάσκαλος, πρέπει να έχει επιτύχει σε ένα κορμό μαθημάτων, απαραίτητων για το λειτούργημά του. Αυτά είναι θεωρητικά, εργαστηριακά και πρακτικά. Πώς είναι δυνατόν ένα ανώτατο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποδώσει πτυχίο σε κάποιο απόφοιτο ο οποίος δεν έχει επιτύχει στα προαπαιτούμενα;

Ακόμη και αν κάποιος δεν διαθέτει το λεγόμενο "φυσικό ταλέντο", διαθέτει κάποιες βασικές - τουλάχιστον - γνώσεις, ώστε να εφαρμόσει πρακτικές προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Επιπλέον, η εμπειρία που αποκτά κανείς είναι πολύτιμη, ειδικότερα όταν αυτή διυλίζεται στο φίλτρο του αναστοχασμού. 

Επιπλέον, κάποιος επαγγελματίας ο οποίος έχει επιλέξει να προχωρήσει σε ενέργειες επαγγελματικής ανάπτυξης (για παράδειγμα, συμμετοχή σε συνέδρια, μεταπτυχιακές σπουδές κ.ά.), διαθέτει κάποιες επιπλέον βασικές δεξιότητες. Αποκτά τη δυναμική της συνέντευξης, της παρουσίασης σε συνέδρια, της κρίσης από συναδέλφους και ακαδημαϊκούς. Αυτή η δυναμική, όπως και οι δεξιότητες που ανιχνεύονται μέσα από την πιο πάνω συμμετοχή του, αποδεικνύουν το θετικό πρόσημο της συνδιαλλαγής του με το λειτούργημα που επιτελεί.

Η τυχόν ύπαρξη του όποιου ζητήματος, απαιτεί τη διερεύνηση παράπλευρων πτυχών που επηρεάζουν το έργο που επιτελείται. Αναφέρω ενδεικτικά τη θέση του δασκάλου στην αξιακή κοινωνική κλίμακα, το κύρος του δασκάλου ως ανθρώπου και λειτουργού και την ύπαρξη των όποιων άλλων ζητημάτων  που καμία σχέση δεν έχουν με δεξιότητες, γνώσεις, εργασία, προσφορά.

Ως άτομο και επαγγελματίας θεωρώ πως χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν την άκριτη κορνιορτοποίηση λειτουργών και επαγγελματιών, αφού έχει άμεσες και δυσμενέστατες επιπτώσεις στα παιδιά και στο λειτούργημά μας.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι μια ευτυχισμένη, χαρούμενη χρονιά!