Συνέδρια

Saturday, December 10, 2016

Χάσαμε τη γάτα


Με αφορμή το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου, εργαστήκαμε σε δραστηριότητες πέραν των στόχων που ορίζονται γι' αυτό, αλλά στα πλαίσια των γενικότερων στόχων του Α.Π.Σ. της Α' τάξης.

Ξεκινήσαμε με διερεύνηση της εικόνας. Τι να έγινε άραγε; Αφού διατυπώσαμε τις υποθέσεις, στην αντίστοιχη διαφάνεια της διαδραστικής παρουσίασης, παίξαμε με τις λέξεις: τις διαβάσαμε, εντοπίσαμε τις αντίστοιχες εικόνες και ελέγξαμε αν η αντιστοίχιση είναι σωστή.

Εργαστήκαμε σε αναγνωστικές δραστηριότητες:
(α) Ανάγνωση πρότασης
(β) Ανάγνωση πρότασης με ανακατεμένες λέξεις: εδώ έδειχνα τις λέξεις με το "μαγικό ραβδί".
(γ) Ανάγνωση κειμένου με ανακατεμένες, ή και τροποποιημένες προτάσεις (με τη βοήθεια της διαδραστικής παρουσίασης).
(δ) Αναγνώριση συλλαβών (παιχνίδι του "Λούκυ Λουκ": σ' αυτό βοηθάει η διαδραστική παρουσίαση)
(ε) Αναγνώριση συνδυασμού εικόνας - λέξης / πρότασης - συλλαβής και επιλογής σωστών συλλαβών.

Η διαδραστική παρουσίαση εδώ.

Πολλά παιδιά δεν έχουν την Ελληνική ως μητρική τους γλώσσα. Αυτό σημαίνει την εργασία σε λεξιλογικές ασκήσεις. Αυτές είναι διαφόρων τύπων:
(I) θεματικού περιεχομένου (π.χ. τρόφιμα)
(ii) οικογένειες λέξεων (π.χ. χαρτί, χιόνι)
(iii) με βάση κάποιο γράμμα.

Επίσης, η σωστή σύνταξη πρότασης είναι ένας ακόμη βασικός στόχος. Δίνεται έμφαση στη βασική σύνταξη Υ-Ρ-Α, η οποία ανάλογα με το γνωστικό και λεξιλογικό επίπεδο των παιδιών, μπορούν να εμπλουτίζονται. Επίσης, δίνεται έμφαση στο να ξεκινάμε με κεφαλαίο και να αφήνουμε απόσταση ανάμεσα στις λέξεις.

Με αφορμή το συγκεκριμένα κείμενο, εργαστήκαμε τόσο σε επίπεδο λέξης, όσο και πρότασης. Συμπληρώσαμε εικονο-λίστα με τα ψώνια της παρέας και τα ψώνια που σκόρπισε η γάτα. τόσο σε δομημένες προτάσεις (τις οποίες τα παιδιά μπορούν να εμπλουτίσουν και διευρύνουν), όσο και σε ελεύθερη γραφή.

Επίσης, με αφορμή το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά "Αλφαβητάρι με γλωσσοδέτες", εργαστήκαμε σε ανάλογο ποίημα.

Λίγο η εποχή, λίγο η λέξη κλειδί "χαρτοσακούλα", δεν θα μπορούσε να χαθεί η ευκαιρία για λεξιλογικά παιχνίδια. Εντοπίσαμε το μυστικό πίσω από σύνθετες λέξεις και φτιάξαμε τις οικογένειες των λέξεων "χαρτί" και "χιόνι".

Διερευνήσαμε τα μέρη του χιονάνθρωπου και γράψαμε κάποιες προτάσεις. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με κατασκευές, που μπορείτε να δείτε εδώ, ή όπως η πιο κάτω.

Φύλλα εργασίας:
No comments:

Post a Comment