Συνέδρια

Monday, November 14, 2016

Unit 5


Στην πιο κάτω παρουσίαση, θα βρείτε επιλεγμένες διαφάνειες του βιβλίου επεξεργασμένες με τέτοιο τρόπο που να βοηθούν σε:
  • ανάγνωση κειμένου
  • εμπλουτισμό λεξιλογίου
  • εμπέδωση υπό έμφαση λεξιλογίου

μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων. 

Θα τη βρείτε εδώ.

No comments:

Post a Comment