Συνέδρια

Sunday, November 20, 2016

Όταν η λογοτεχνία συναντά την Εικαστική Αγωγή
"Το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο" (Sel Silverstain)


Θεματική ενότητα: Όταν η λογοτεχνία συναντά την Εικαστική Αγωγή - "Το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο"  

Μορφολογικά στοιχεία: σχήμα, χρώμα

Δομικά στοιχεία:
τοποθέτηση, μέγεθος, χώρος

Νοηματικά στοιχεία: έκφραση συναισθημάτων, συμβολισμοί, αφήγηση ιστοριών

 Τεχνικές:
σχέδιο, ζωγραφική

Υλικά: παστέλ

Αφού διαβάσαμε το βιβλίο, συζητήσαμε πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα σχήματα με πλευρές και γωνίες (κομμάτι που λείπει), καθώς και χωρίς, ώστε να συμπληρώσουμε το μεγάλο Ο και φτιάξουμε το κεφάλι. Χρησιμοποιήσαμε τετράγωνα, ορθογώνια, τρίγωνα, κύκλους και γραμμές (καμπύλες, ζικ-ζακ), τόξα, καρδιές και αστέρια. Τα παιδιά καθόριζαν το σχήμα, καθώς και πού θα το βάζαμε και τα συμπλήρωνα εγώ στον πίνακα (επίδειξη τρόπου), δημιουργώντας έτσι ομαδικά ένα ξεχωριστό κεφάλι. Στη συνέχεια, εργάστηκαν ατομικά σε αχυρόκολλα, με παρόμοιο τρόπο.
No comments:

Post a Comment