Συνέδρια

Thursday, November 17, 2016

Σ' αυτή την ομάδα συνεργάζομαι με παιδιά Β' δημοτικού.
Τα παιδιά έχουν κατακτήσει το μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής (με τις αναμενόμενες δυσκολίες) και κατέχουν βασικό λεξιλόγιο.
Έτσι, στοχεύουμε σε ενδυνάμωση του επικοινωνιακού ρεπερτορίου, σε παραγωγή λόγου (προφορικού και γραπτού), ενίσχυση των 3 σταδίων της αναγνωστικής ικανότητας (αποκωδικοποίηση - κατανόηση - κριτική στάση), σε εμπλουτισμό του λεξιλογίου, αλλά και επεξεργασία βασικών στοιχείων της γραμματικής και σύνταξης της Ελληνικής γλώσσας.
Εργαζόμαστε μέσα από ενότητες.Ενότητα : Η γειτονιά μου

Ξεκινήσαμε μελετώντας τη γειτονιά μας. Συζητήσαμε για όλα τα μαγαζιά ή τις υπηρεσίες που έχει ή που θα μπορούσε να έχει η γειτονιά μας. Στόχος ήταν ανάπτυξη λεξιλογίου, η παραγωγή λόγου και η ορθή γραφή ουσιαστικών με κατάληξη σε -είο και -πωλείο.
Φτιάξαμε λίστα, συννεφόγραμμα (ο καθένας για τη γειτονιά του) και την περιγράψαμε.No comments:

Post a Comment