Συνέδρια

Wednesday, November 9, 2016

Αρχαϊκή εποχή: Πολιτεύματα

Για τη διαπραγμάτευση των πολιτευμάτων, εργαστήκαμε με διάφορους τρόπους.  Τα παιδιά εργάστηκαν στον Η/Υ και στο βιβλιαράκι τους (φύλλα εργασίας). Αφού εντόπιζαν τα κύρια σημεία σύμφωνα με τις καθοδηγητικές ερωτήσεις και τα έλεγχαν, έπρεπε να τα μεταφέρουν σε σχεδιάγραμμα. Εργαστήκαμε σε διαχωρισμό θέσεων, συμπλήρωση, αλλά και λεξοπαίγνια (στον Η/Υ).

Στην πιο πάνω παρουσίαση υπάρχει η εργασία στον Η/Υ και τα φύλλα εργασίας.
Εδώ και στο τέλος της σελίδας θα δείτε την εργασία στον Η/Υ σε διαδραστική μορφή, όπως είχε επεξεργαστεί από τα παιδιά.

No comments:

Post a Comment