Συνέδρια

Sunday, November 20, 2016

Τα γελαστά μουτράκια μεγάλωσαν και ξανακτυπούν


"Τα γελαστά μουτράκια" ήταν το όνομα της συγκεκριμένης τάξης.  Στην πιο κάτω παρουσίαση, είναι μία συλλογή εργασιών των παιδιών όταν ήταν Β' τάξη. Είχα την ομάδα από την Α' τάξη, την προηγούμενη σχολική χρονιά - γι' αυτό και στον τίτλο του περιοδικού μας αναφέρεται πως μεγάλωσαν και ξανακτυπούν.


Η συλλογή περιέχει εργασίες όπως περιγραφή προσώπου, τόπου, ακροστιχίδες, ποιήματα, συνέντευξη από ήρωα παραμυθιού, επιχειρηματολογία, φανταστικές ιστορίες. Παρόλο που δεν θα διαπραγματευόμουν σήμερα με τον ίδιο τρόπο τα θέματα, θα κρατούσα δραστηριότητες όπως  ακροστιχίδες, ποιήματα και κυρίως, το αγαπημένο (δασκάλας και παιδιών) που τιτλοφορείται "Το αγαπημένο μου γράμμα", δημιουργία φανταστικής ιστορίας για ένα γράμμα της αλφαβήτας με τη χρήση όσων πιο πολλών λέξεων ξεκινούν από αυτό.


No comments:

Post a Comment