Συνέδρια

Wednesday, November 9, 2016

Γεωμετρική Εποχή

Κάθοδος των Δωριέων

Σ' αυτή την ενότητα, εργαστήκαμε με ένα παιχνίδι θέσεων - αντιθέσεων.
Έχοντας δύο καρτέλες, πράσινη για το σωστό και κόκκινη για το λάθος,
τα παιδιά καλούνταν να εντοπίσουν τη θέση, αλλά και να διορθώσουν την αντίθεση.

Το διαδραστικό παιχνίδι εδώ!