Συνέδρια

Wednesday, November 9, 2016

Γεωμετρική Εποχή

Κάθοδος των Δωριέων

Σ' αυτή την ενότητα, εργαστήκαμε με ένα παιχνίδι θέσεων - αντιθέσεων.
Έχοντας δύο καρτέλες, πράσινη για το σωστό και κόκκινη για το λάθος,
τα παιδιά καλούνταν να εντοπίσουν τη θέση, αλλά και να διορθώσουν την αντίθεση.

Το διαδραστικό παιχνίδι εδώ!

No comments:

Post a Comment